Oikeustapauksia

Omaishoitoon liittyviä tapauksia on koottu tiedostoon Oikeuskäytäntöä omaishoidon tuesta (pdf 194 kt).

Sosiaaliportti: Oikeuskäytäntöä omaishoidon tuesta

Oikeusasiamiehen ratkaisu 24.11.2010: Kunnan yleinen järjestämisvastuu ja omaishoidon tukeen varattavat määrärahat (pdf 176 kt)

 

Eduskunnan oikeusasiamies
Eduskunnan oikeusasiamies, ratkaisut verkossa -sivustolla julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuja, joilla on joko oikeudellista tai yleistä mielenkiintoa. Ratkaisut ovat suomeksi tai ruotsiksi sen mukaan, millä kielellä ne on tehty. Ratkaisuista on poistettu salassa pidettävät ja tarpeettomiksi katsotut tiedot. Poistetut kohdat on merkitty katkoviivoin [---]. Henkilöiden nimet on yleensä korvattu kirjaimin. Suora linkki omaishoidon tukeen liittyviin eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuihin.